Мiзула Алег. Бардаÿская песня

 

• Алег Мiзула. Аутар i выканауца.

Аутар i выканаÿца уласных песен, лаурэат конкурсаÿ бардаускай песнi. Песнi пераважна на беларускай мове, - лiрычныя, жартоyныя, часам сумныя. У iх ажываюць старадаyнiя гiсторыi, паданнi, людзi i сучасныя падзеi, навеяныя вандроÿками па роднаму краю, краiнах Эyропы...
Напрыклад, зборнiк "Краiна месяца" - сапраÿдная знаходка для аматараÿ старадаÿнiх казачных гiсторый i для аматараÿ вандровак. Большасць iдэй песен навеяны сапраÿднымi гiсторыямi i асаблiвасцямi чароÿнага i невядомага кутка Беларусi - мястэчка Жодзiшкi i ваколiц.
Але ж, не буду заходзiць наперад, калi ласка, заходзьце, знаёмцеся. На старонцы знойдзеце гуказазапiсы i некаторыя тэксты.

Бiяграфiя.

Мiзула Алег Анатольевiч. Нарадзiyся 29 студзеня 1970 года y мястэчку Жодзiшкi Смаргонскага раёна Гродзенскай вобласцi. Пасля высьмi год базавай адукацыi y Жодзiшскай СШ, сярэднюю адукацыю атрымаy y Свiрскiм ПТУ-207, якое скончыy у 1988 годзе з адзнакай. Тры гады, з 1988 по 1991 праходзiy вайсковую службу на паyночным флоце y якасцi матроса атамнай падводнай лодкi 667Б праекта на пасадзе старшынi пятага адсеку i аператара-электрыка гурту кiравання ракетнай зброяй. З 1992 по 1998 год вучыyся y БДУ на гiстарычным факультэце, якi закончыy па спецыяльнасцi "гiсторык, настаyнiк гiсторыi i грамадска-палiтычных навук". З 1999 по 2005 гады працаваy за мяжой у розных краiнах. З 2008 года працуе y Жодзiшскай СШ загадчыкам музея i кiраyнiком турыстычнага гурта.

КРАIНА МЕСЯЦА

1. Лiцвiнскiя музыкi
mp3, 32kbps 879кb
2. Прывiды старога горада
mp3, 96kbps 1.8Mb
3. Казачкi
mp3, 96kbps 2.2Mb
4. Вiленскi душой
mp3, 32kbps 1,2Vb
5. Пад белай гарой
mp3, 48kbps 1,3Мb
6. Я iду зямлёй вiленскай
mp3, 32kbps 879кb
7. Лiтва налiшчанская
mp3, 96kbps 3.4Мb
8. Краiна месяца
mp3, 32kbps 953кb
9. Я iду
mp3, 96kbps 2.2Мb
10. У лiцвiнскiх лясах
mp3, 32kbps 831кb
11. Калыханка
mp3, 32kbps 881кb
12. Старадаунiя мiфы (2006)
- - -
13. Цмок (у Быстрыцы) - - -
   
   
тэксты песен з альбому можна паглядзець тут  
 

НАСТАЛЬГIЧНАЯ ХРОНIКА

 
1
Я iду зямлёй вiленскай *.txt
 
2
Гродна *.txt
 
3
Прага *.txt
 
4
Эуропа *.txt
 
5
Рэквiум. *.txt
 
6
Я вiленскi душой *.txt
 
7
Настальгiчная хронiка. *.txt
 
   
 
МЕСТАЧКОВЫЯ ПЕСНI
 
   

 

 

 

Disighned by Vedzen. 2004 dvdn@mail.ru


 

Hosted by uCoz